Anläggningen

 

Anläggningen är godkänd av Länsstyrelsen. På anläggningen finns seminstallet med 5 st boxar, stora stallet med 8 st boxar samt 2 st uteboxar vid lösdriften.

 

 

Ridhus 20 x 60 under uppförande.

Belyst ridbana 20 x 60 med sandunderlag.

 

Rasthagar med gräs ca. 0,3h st.

 

Bete från 2 till 5h st.

iv>