I hyran ingår:

 

Spån, hö, havre, betfor samt vitaminer, mineraler och kalk.
Önskas särskilt foder ombesörjer vi detta.

 

Kallhyra: Gäller tingad box. I kallhyran ingår inget.

 

Halvinackordering: In/utsläpp, fodringar 3-4 ggr/dag, inkl foder & strö.

 

Helinackordering: In/utsläpp, fordningar 3-4 ggr/dag, inkl foder & strö. Mockning, täckes byte, lindor, avspolade ben.

 

Sommarbete: Daglig tillsyn, färskt vatten, salt & mineral sten.

 

Konvalescent: Helinackordering & omvårdnad.

 

Sto inför fölning: Helinackordering med vakning.

 

Vi anlitar veterinär Anna R Danielsson &

hovslagare Nina Jansson.

 

Uppstallning

 

 

Kallhyra

500 kr

Halvinackordering 2500 kr
Helinackordering 4000 kr
Sommarbete 700 kr
Konvalescent 5000 kr
Sto inför fölning 3500 kr
bete