• Tänk på att passet skall vara inom två timmars räckhåll !

 

 • Välj en hingst med bra sperma. Ett tips är att vid val av hingst till förstagångston, välj en hingst med hög fertilitet.

 

 • Medtag grimma samt grimskaft.

 

 • Vi fodrar med hö, havre, betfor, lucern samt mineraler. Önskas annat foder meddela detta.

 

 • Tänk på att utlandsstationerade hingstar kräver lite mer framförhållning pga andra transportväger, utländska helgdagar. En del har tom andra skickdagar.

 

 • Ha gärna en, till två reservhingstar i åtanke om det skulle bli problem med den hingst du valt.

 

Om du misstänker smitta i det stall stoet kommer ifrån så meddela detta så vi kan hantera detta på bästa möjliga sätt.

 

 

Varmt välkommen med ditt sto !

Information till stoägare!

 

Västsemin är en godkänd mottagarstation för samtliga godkända hingstar, såväl svenska som utlandsstationerade, alla raser. Vår verksamhet har öppet från mitten av april till mitten av augusti.

 

Stoavgift till ASVH är 300 kr och skall erläggas innan ankomsten. www.sprangrulla.se

 

 • Den mest gynnsamma perioden för dräktighet är mitten av april till mitten av juli. Stoet bör vara i gott hull, fullt frisk och avmaskad.

 

 • För stoets bästa bör vinterpälsen ha fällts.

 

 • Hos oss går hästarna ut varje dag. Grönt gräs och solljus är bra för brunsten. Ensklid hage finns till alla hästar och om man önskar hagkompis bör bakskor vara av.

 

 • Glöm ej att meddela ifall stoet har haft problem med kvarbliven efterbröd, infektioner eller förlossningskomplikationer.

Tänk också på att betäckning av valack ofta medför infektioner som gör möjlighet till dräktighet svårare.

 

 • Har ditt årsföl varit sjukt eller haft andra komplikationer vill vi veta detta innan du kommer. Vi är tacksamma om du som stoägare visar hänsyn genom att informera oss.

 

 • Notera gärna datum och brunstlängd för ditt sto.

 

 • Ta med kopia på stoets registreringspapper !